کارت حافظه 17 محصول وجود دارد.

کارت حافظه

کارت حافظه

کارت های حافظه تلفن همراه

|سرعت انتقال داده ها  633X | سرعت خواندن اطلاعات 95 مگابایت بر ثانیه |...

1,450,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 32 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

650,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 32گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

550,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 16 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

350,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 16گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

300,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 8 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی | حداکثر...

250,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 8 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

190,000ریال
موجود

مموری میکرو اس دی 8 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی | حداکثر...

مموری میکرو اس دی 16 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی | حداکثر...

مموری میکرو اس دی 32 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

مموری میکرو اس دی 64 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

|مموری میکرو اس دی 32 گیگ |یو-1 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی | حداکثر...

مموری میکرو اس دی 16 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

مموری میکرو اس دی 8 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

مموری میکرو اس دی 32 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

مموری میکرو اس دی 16 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

مموری میکرو اس دی 8 گیگ | کلاس 10 | مناسب برای تلفن های همراه اندرویدی |...

نمایش 1 - 17 از 17 قلم کالا