زیرشاخه ها

 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 40 متری | 1.5 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 9.5 کیلو گرم | قابلیت کنترل سرعت در 3 مرحله | مجهز به نشانگر میزان باتری | 

  850,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 40 متری | 2 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 14 کیلو گرم | مجهز به مانت قرار دادن دوربین های ورزشی | 

  650,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا | امکان استفاده در عمق 30 متری | 1.5 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 8 کیلو گرم | مجهز به مانت قرار دادن دوربین های ورزشی | 

  450,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 30 متری | 1.5 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 8 کیلو گرم | مجهز به مانت قرار دادن دوربین های ورزشی | 

  340,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 30 متری | 1.5 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 8 کیلو گرم | مجهز به مانت قرار دادن دوربین های ورزشی | 

  250,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 10 متری | 1 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 5.5 کیلو گرم |مجهز به مانت مخصوص قرار دادن Gopro | 

  185,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 4.5 متری | 1.5 ساعت شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 5.5 کیلو گرم |مجهز به مانت مخصوص قرار دادن Gopro | 

  150,000,000ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • |قابل استفاده در دریا و دریاچه | امکان استفاده در عمق 40 متری | 75 دقیقه شارژ دهی مداوم | مقاوم در برابر نفوذ آب | وزن کلی 8.6 کیلو گرم | قابلیت کنترل سرعت در 3 مرحله | مجهز به نشانگر میزان باتری | 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
جستجوی پیشرفته