• |مچ بند بادشونده نجات غربق | مجهز به کپسول Co2 قابل استفاده مجدد | کیسه بادشونده ایمن | مجهز به قطب نما و سوت نجات | 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • |جلیقه نجات باد شونده |قابلیت استفاده مجدد | دارای استاندارد SOLAS | قابل استفاده برای هر سن و سال و جثه | استفاده بسیار آسان|

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • |جلیقه نجات باد شونده |قابلیت استفاده مجدد | دارای استاندارد SOLAS | قابل استفاده برای هر سن و سال و جثه | استفاده بسیار آسان|مجهز به کیسه جانبی | قابل استفاده اشخاص با سن بیش از 16 سال و وزن بیش از 50 کیلوگرم |

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • |جلیقه نجات باد شونده |قابلیت استفاده مجدد | دارای استاندارد SOLAS | قابل استفاده برای هر سن و سال و جثه | استفاده بسیار آسان|مجهز به کیسه جانبی | قابل استفاده اشخاص با سن بیش از 16 سال و وزن بیش از 50 کیلوگرم | امکان باد کردن 2 حاله با و بدون استفاده از کپسول | 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • |جلیقه نجات باد شونده |قابلیت استفاده مجدد | دارای استاندارد SOLAS | قابل استفاده برای هر سن و سال و جثه | استفاده بسیار آسان| قابل استفاده اشخاص با سن بیش از 16 سال و وزن بیش از 50 کیلوگرم | امکان باد کردن 2 حالت با و بدون استفاده از کپسول | 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • |کمربند نجات بادشونده |قابلیت استفاده مجدد | دارای استاندارد SOLAS | قابل استفاده برای هر سن و سال و جثه | استفاده بسیار آسان| قابل استفاده اشخاص با سن بیش از 16 سال و وزن بیش از 50 کیلوگرم | امکان باد کردن تنها با کشیدن ضامن | 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • |کمربند نجات بادشونده |قابلیت استفاده مجدد | دارای استاندارد SOLAS | قابل استفاده برای هر سن و سال و جثه | استفاده بسیار آسان| قابل استفاده اشخاص با سن بیش از 16 سال و وزن بیش از 50 کیلوگرم | امکان باد کردن تنها با کشیدن ضامن | 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
جستجوی پیشرفته
موجود بودن