مفتخر هستیم اعلام کنیم فروشگاه سانتک نمایندگی رسمی فروش برند هایی نظیر Insta360 , DJI , ZHIYUN , PGYTECH , Edelkrone , RED و Biolite در ایران میباشد . 

سانتک نمایندگی رسمی Insta360 در ایران 

سانتک نمایندگی رسمی DJI در ایران 

سانتک نمایندگی رسمی Edelkrone در ایران 

سانتک نمایندگی رسمی ZHIYUN در ایران 

سانتک نمایندگی رسمی RED در ایران