• خرید محصول

  |فیلامنت eSun ePA-CF | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 260–300 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.24 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,900,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • |فیلامنت eSUN eSilk-PLA Magic| دارای رنگ بندی زیبا و خیره کننده |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,500,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun eABS-HT |دمای مناسب پرینتر 250-270 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 100 تا 120 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.05 گرم بر سانتی متر مکعب | غیر قابل اشتعال | حفظ حالت تا دمای 102 درجه سانتیگراد | 

  تومان2,500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت Bambu Lab PLA Basic| دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 190-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 35 تا 45 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت تا 300 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.24 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,475,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت Bambu Lab PLA Metal| دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 190-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 35 تا 45 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت تا 300 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.24 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,475,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • |فیلامنت eSun eTPU-95A | l | موجود در رنگ های مختلف | قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 20 تا 50 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,250,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت شب تاب ایسان eSUN ePLA Metal |دمای مناسب پرینتر 190-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,150,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت پلی میکر Polymaker PolyTerra PLA | قطر 1.75 میلی متر | دامنه دمای مناسب نازل 190 تا 230 درجه سانتیگراد | دامنه دمای مناسب پلیت 25 تا 60 درجه سانتیگراد | 

  تومان2,100,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت پلی میکر Polymaker PolyTerra PLA | قطر 1.75 میلی متر | دامنه دمای مناسب نازل 210 تا 230 درجه سانتیگراد | دامنه دمای مناسب پلیت 25 تا 60 درجه سانتیگراد | قابلیت پرینتر با سرعت 300 میلی متر بر ثانیه |

  تومان2,100,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیلامنت پلی میکر +Polymaker PolyTerra PLA قطر 1.75 میلی متر چسبندگی لایه ایی فوق العاده بالا تر نسبت به PLA استاندارد دامنه دمای مناسب نازل 190 تا 230 درجه سانتیگراد دامنه دمای مناسب پلیت 25 تا 60 درجه سانتیگراد

  تومان2,100,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت شب تاب ایسان eSUN PLA Luminous |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,750,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت طرح چوب ایسان eSun Wood | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,650,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun ePLA-ST | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 200–230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.25 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • |فیلامنت +eSUN PLA | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان999,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun ePLA-Silk | موجود در رنگ های شفاف و درخشان | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 190–230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.21 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان775,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun PETG | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 210-250 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 75 تا 90 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.27 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان675,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSUN PLA | تک رنگ شفاف | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun PETG | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 230-270 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 75 تا 110 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.06 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun eABS Max |دمای مناسب پرینتر 240-270 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 95 تا 110 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.05 گرم بر سانتی متر مکعب | غیر قابل اشتعال | 

  تومان500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • فیلامنت PLA Basic از برند Anycubic سازگار با تمامی پرینتر های 3 بعدی ایده آل برای پرینت با دقت بسیار بالا مقاومت بالا در برابر خمش و کشش  سازگار با محیط زیست

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلامنت Anycubic PLA+ Filament بالاترین سطح مقاومت در بین فیلامنت های PLA استقامت خمشی و کششی بالا قابل استفاده توسط تمام پرینتر های 3 بعدی سازگار با محیط زیست رنگ ثابت و براق  ایده های برای پرینت انواع نمونه های 3 بعدی

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلامنت Anycubic PLA High Speed با قابلیت پرینت با سرعت بسیار بالا تا 500mm/s سازگار با انواع پرینتر 3 بعدی موجود در رنگ های متنوع سازگار با محیط زیست

  0 نقد(ها)
  بیشتر