• |فیلامنت eSUN eSilk-PLA Magic| دارای رنگ بندی زیبا و خیره کننده |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان3,500,000
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun ePA-CF | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 260–300 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.24 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,900,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun eABS-HT |دمای مناسب پرینتر 250-270 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 100 تا 120 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.05 گرم بر سانتی متر مکعب | غیر قابل اشتعال | حفظ حالت تا دمای 102 درجه سانتیگراد | 

  تومان2,500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت Bambu Lab PLA Basic| دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 190-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 35 تا 45 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت تا 300 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.24 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,475,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت Bambu Lab PLA Metal| دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 190-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 35 تا 45 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت تا 300 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.24 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,475,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت شب تاب ایسان eSUN ePLA Metal |دمای مناسب پرینتر 190-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان2,150,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت پلی میکر Polymaker PolyTerra PLA | قطر 1.75 میلی متر | دامنه دمای مناسب نازل 190 تا 230 درجه سانتیگراد | دامنه دمای مناسب پلیت 25 تا 60 درجه سانتیگراد | 

  تومان2,100,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت پلی میکر Polymaker PolyTerra PLA | قطر 1.75 میلی متر | دامنه دمای مناسب نازل 210 تا 230 درجه سانتیگراد | دامنه دمای مناسب پلیت 25 تا 60 درجه سانتیگراد | قابلیت پرینتر با سرعت 300 میلی متر بر ثانیه |

  تومان2,100,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت شب تاب ایسان eSUN PLA Luminous |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,750,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun eTPU-95A | l | موجود در رنگ های مختلف | قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 20 تا 50 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,750,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • |فیلامنت +eSUN PLA | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,650,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت طرح چوب ایسان eSun Wood | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.3 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,650,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun ePLA-ST | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 200–230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.25 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان1,500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun ePLA-Silk | موجود در رنگ های شفاف و درخشان | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 190–230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.21 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان775,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun PETG | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 210-250 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 75 تا 90 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.27 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان675,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSUN PLA | تک رنگ شفاف | موجود در قطر 1.75| دمای مناسب پرینتر 210-230 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 45 تا 60 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun PETG | دارای رنگ بندی گسترده |دمای مناسب پرینتر 230-270 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 75 تا 110 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.06 گرم بر سانتی متر مکعب | 

  تومان500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  |فیلامنت eSun eABS Max |دمای مناسب پرینتر 240-270 درجه سانتیگراد | دمای پلیت پرینت 95 تا 110 درجه سانتیگراد | سرعت پرینت 40 تا 100 میلی متر بر ثانیه | دنسیته 1.05 گرم بر سانتی متر مکعب | غیر قابل اشتعال | 

  تومان500,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
جستجوی پیشرفته